Welsh-medium Performance Club

Welsh-medium Performance Club

When

Tuesday August 15th, 2023    
10:00 am

Where

Cymru
The Promenade, Penrhyn Cres, Llandudno , LL30 1BB

Event Type

Map Unavailable

Newyddion cyffrous!
Byddwn yn rhedeg Clwb Perfformio yn Venue Cymr u yn ystod mis Awst, gyda’r actor Gwion Aled yn arwain y gweithdai!

Pryd? Awst 1, 3, 15, 17, 22 a 24
Pwy? Blynyddoedd ysgol 3-6: 10am-11am, Blynyddoedd 7-13: 11.15-12.15.
Cost? £20 am y chwech sesiwn, neu £5 y sesiwn
Cyswllt, 01492 642357 i archebu lle neu i holi am mwy o fanylion!Exciting news!

We will be running a Welsh-medium Performance Club at Venue Cymru (Welsh) during August, with the actor Gwion Aled leading the workshops!

When? August 1, 3, 15, 17, 22 and 24
For whom? School Years 3-6: 10am-11am, Years 7-13: 11.15-12.15.
Cost? £20 for the six sessions, or £5 per session
Contact? , 01492 642357 to book a place or to ask for more details!