garbage bin

Community Skip

We have the following four dates confirmed for the community skips;

 • Penmaenmawr – Station Road – 17th August 2023
 • Dwygyfylchi – Maes Alltwen – 3rd October 2023
 • Penmaenmawr – Station Road – 28th November 2023
 • Dwygyfylchi – Mae Alltwen – 2nd January 2024

Skips will be available from 9am until full or between 2pm and 3pm.

For more information please contact the Town Clerk
Phone: 01492 623221
Emailclerk@penmaenmawr.org

SgipiauCymunedol – GwybodaethiDrigolion

Nodyncyfeillgari’chatgoffa:

 • Rhaidi chi beidio â gadaelgwastraffcyni’rsgipgyrraedd – maehynyndroseddtipioanghyfreithlon. Bydd y sgipyncaeleisymudymaithosbyddhynyndigwydd.
 • Mae’rsgipibawbeiddefnyddio – peidiwch â dod â gormodedd o wastraff, gannafyddwchyncaelrhoihwnyn y sgip.
 • Bydd y sgipiauyncaeleusymudymaithoscaiff staff eu cam-drinyneiriolneu’ngorfforol.

Nidydymynderbyn:

 • Gwastraffperyglus (erenghraifft, asbestos, potelinwy, diffoddwyrtân)
 • Cemegaucartref (erenghraifft, teneuwyr a chwynladdwr)
 • Chwynymledol (felclymog Japan a Jac y Neidiwr)
 • Bwledi a deunyddiauffrwydrol (felfflerau a thângwyllt)
 • Gwastraffclinigolheintus
 • Carcasauanifeiliaid
 • Plastrfwrdd
 • Gwastraffmasnachol (deunyddiaubusnes)
 • Rhewgelloedd ac oergelloeddmasnacholneuAmericanaidd

Community Skips – Information for residents
A reminder that:

 • You must not leave waste before the skip arrives – this is fly-tipping which is a criminal offence. The skip will be removed if this happens.
 • The skip is for everyone to use – please do not bring excessive amounts of waste, as you will not be allowed to put this in the skip.
 • The skips will be removed if there is any verbal or physical abuse to staff.

We do not accept:

 • Hazardous waste (for example, asbestos, gas bottles, fire extinguishers)
 • Household chemicals (for example, thinners and weed killer)
 • Invasive weeds (such as Japanese knotweed and Himalayan balsam)
 • Ammunition and explosive materials (such as flares and fireworks)
 • Infectious clinical waste
 • Animal carcasses
 • Plasterboard
 • Trade waste (business materials)
 • Commercial or American-style fridge freezers